Złomowanie pojazdów
tel. +48 601-190-290

Złomowanie pojazdu

W momencie oddawania samochodu na kasacji właściciel lub osoba upoważniona  ma obowiązek przedstawić do wglądu:

  • Dowód Osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • Dowód Rejestracyjny Pojazdu,
  • Kartę Pojazdu, jeżeli była wydana
  • W wyniku braku powyższych dokumentów  stosowne zaświadczenie wystawione przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

W przypadku gdy pojazd ma 2 lub więcej właścicieli pisemna zgoda pozostałych osób bądź ich obecność przy wystawianiu dokumentu.

W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic(y) rejestracyjnych, właściciel składa odpowiednie oświadczenie. W takim przypadku, oraz jeżeli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest przedstawienie dokumentu własności pojazdu

Dokumenty do pobrania

- - pdf-icon.png  Upoważnienie do złomowania pojazdu
- - pdf-icon.png Oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego
- - pdf-icon.png Oświadczenie o kradzieży dowodu rejestracyjnego
- - pdf-icon.png Oświadczenie o zagubieniu tablic rejestracyjnych
- - pdf-icon.png Oświadczenie o zagubieniu karty pojazdu

 

Copyright © 2013 WebDirect. All rights reserved.